Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU 2 półr. 2021 on-line

Kod produktu
SK213ONBCU
W magazynie
121,00 zł
Podgląd
Wydawnictwo Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU zawiera ceny robót i wskaźniki cenowe na różnym poziomie scalenia (agregacji), zestawione w działach:
- Roboty przygotowawcze,
- Odbudowa – roboty, elementy i części obiektów budowlanych (bez kosztów robót rozbiórkowych),
- Kompleksowa likwidacja skutków klęsk żywiołowych (w zakresie robót budowlanych),
- Ceny jednostkowe (wskaźniki) obiektów (bez kosztów inwestycyjnych dodatkowych).

Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU 2 półr. 2021 on-line
121,00 zł
-
+