Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 1 kw. 2023

Kod produktu
SK231BCP
W magazynie
56,00 zł
-
+
Podgląd

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 56,00 zł.

Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych oraz robót tymczasowych dla potrzeb budowy.