Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I 1 kw. 2023

Kod produktu
SK231BCO1
Brak w magazynie
120,00 zł
Podgląd

Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. I Obiekty Kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych (budynków) oraz struktury tych cen.

 Karta obiektu składa się z:
- części opisowej
- tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
- tablicy ze strukturą ceny obiektu

W biuletynie podano ceny 118 obiektów kubaturowych oraz ceny 6 kompleksów obliczone w poziomie I kwartału 2023 r.

 NOWOŚĆ!

W tym kwartale do biuletynu wprowadzono 2 nowe obiekty:
- 1110-135 Dom jednorodzinny wolno stojący energooszczędny ,,GARDA" bez podpiwniczenia z pustaków SILKA E24, z fotowoltaiką,
- 1130-321 Internat sportowy 3-kondygnacyjny, z 1 kondygnacją podziemną w części obiektu.

 

Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych,

 cz. I - obiekty kubaturowe - OPISY OBIEKTÓW

WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)