Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 2 kw. 2023

Kod produktu
SK232BRB
W magazynie
69,00 zł
-
+
Podgląd

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.