Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 3 kw. 2023

Kod produktu
SK233BRE
W magazynie
59,00 zł
-
+
Podgląd

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.