Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 1 kw. 2024

Kod produktu
SK241BRE
W magazynie
66,00 zł
-
+
Podgląd

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.