Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD 1 kw. 2024

Kod produktu
SK241BCD
W magazynie
100,00 zł
-
+
Podgląd

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.