Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 1 kw. 2024

Kod produktu
SK241BCP
W magazynie
63,00 zł
-
+
Podgląd
Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych oraz robót tymczasowych dla potrzeb budowy.