Archiwum

W Archiwum dostępne są cenniki od 2011 roku aż do kwartału poprzedzającego kwartał bieżący. W wersji broszurowej dostępne są cenniki maksymalnie 2 lata wstecz lub krócej w przypadku wyczerpania nakładów.

Cenniki na CD wymagają specjalnego przygotowania i czas realizacji takich zamówień może wynieść nawet kilka dni roboczych.

 

Informacja techniczna o plikach i programach znajdujących się w archiwalnych cennikach SEKOCENBUD