Biuletyny zagregowane

Do wycen na wysokim poziomie scalenia przeznaczony jest zestaw Biuletynów cen zagregowanych. Zawiera on ceny obiektów (BCO cz. I - obiekty kubaturowe i BCO cz. II - obiekty inżynieryjne), ceny modernizacji i remontów obiektów i ich elementów (BCM) jak również informacje niezbędne do oszacowania wartości na już wstępnym etapie inwestycji (WKI) - w tym do sporządzania opracowania "Wartość Kosztorysowa Inwestycji". Biuletyny zagregowane stosuje się również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).

Produkty 9

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 4 kw. 2022 on-line
  258,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 4 kw. 2022 CD
  258,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 4 kw. 2022 on-line
  105,00 zł
  Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 4 kw. 2022 CD
  105,00 zł
  Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I 4 kw. 2022
  107,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. I Obiekty Kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych (budynków) oraz struktury tych cen.

   Karta obiektu składa się z:
  - części opisowej
  - tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
  - tablicy ze strukturą ceny obiektu

  W biuletynie podano ceny 119 obiektów kubaturowych oraz ceny 6 kompleksów obliczone w poziomie IV kwartału 2022 r.

   

  Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych,

   cz. I - obiekty kubaturowe - OPISY OBIEKTÓW

  WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. SEKOCENBUD BCO cz. I a 4 kw. 2022 /Uzupełnienie
  30,00 zł

  Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I a – obiekty kubaturowe, zawiera ceny 24 obiektów, które do IV kwartału 2014 r. publikowane były w wydawnictwie BCO część I. Obiekty te wykonywane były w starszych technologiach, obecnie nie spełniających wymagań technicznych, ze względu na parametry izolacyjności zastosowanych tam materiałów i rozwiązań projektowych.
  Biuletyn sprzedawany jest w formie pliku PDF udostępnianego do pobrania

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II 4 kw. 2022
  102,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. II Obiekty Inżynieryjne zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych (budowli) oraz struktury tych cen.

   Karta obiektu składa się z: 
  - części opisowej, 
  - tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, części obiektu, elementów konstrukcyjnych i elementów rozliczeniowych),
  - tablicy ze strukturą ceny obiektu.

  NOWOŚĆ!

  W tym kwartale do biuletynu wprowadzono 1 nowy obiekt:

   - 2412-136 Skate Park i Pumptrack

   

  Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych

  cz. II - obiekty inżynieryjne - OPISY OBIEKTÓW

  WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 8. Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM 4 kw. 2022
  75,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM zawiera średnie krajowe ceny modernizacji (remontów): obiektów kubaturowych i inżynieryjnych, części funkcjonalnych obiektów kubaturowych, elementów scalonych obiektów. W wydawnictwie ujęte są także wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek całych obiektów i elementów scalonych obiektów.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 9. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 4 kw. 2022
  85,00 zł

  WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 9

Ustaw kierunek malejący
na stronę