Biuletyny zagregowane

Do wycen na wysokim poziomie scalenia przeznaczony jest zestaw Biuletynów cen zagregowanych. Zawiera on ceny obiektów (BCO cz. I - obiekty kubaturowe i BCO cz. II - obiekty inżynieryjne), ceny modernizacji i remontów obiektów i ich elementów (BCM) jak również informacje niezbędne do oszacowania wartości na już wstępnym etapie inwestycji (WKI) - w tym do sporządzania opracowania "Wartość Kosztorysowa Inwestycji". Biuletyny zagregowane stosuje się również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).

Produkty 9

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 3 kw. 2023 on-line
  279,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 3 kw. 2023 CD
  284,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 3 kw. 2023 on-line
  113,00 zł
  Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 3 kw. 2023 CD
  116,00 zł
  Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I 3 kw. 2023
  120,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. I Obiekty Kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych (budynków) oraz struktury tych cen.

   Karta obiektu składa się z:
  - części opisowej
  - tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
  - tablicy ze strukturą ceny obiektu

  W biuletynie podano ceny 118 obiektów kubaturowych oraz ceny 6 kompleksów obliczone w poziomie III kwartału 2023 r.

   

  Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych,

   cz. I - obiekty kubaturowe - OPISY OBIEKTÓW

  WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. SEKOCENBUD BCO cz. I a 3 kw. 2023 /Uzupełnienie
  32,00 zł

  Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I a – obiekty kubaturowe, zawiera ceny 35 obiektów, które do IV kwartału 2014 r. publikowane były w wydawnictwie BCO część I. Obiekty te wykonywane były w starszych technologiach, obecnie nie spełniających wymagań technicznych, ze względu na parametry izolacyjności zastosowanych tam materiałów i rozwiązań projektowych.
  Biuletyn sprzedawany jest w formie pliku PDF udostępnianego do pobrania

   

  BCO cz. I a/uzupełnienie - OPISY OBIEKTÓW

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II 3 kw. 2023
  114,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. II Obiekty Inżynieryjne zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych (budowli) oraz struktury tych cen.

   Karta obiektu składa się z: 
  - części opisowej, 
  - tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, części obiektu, elementów konstrukcyjnych i elementów rozliczeniowych),
  - tablicy ze strukturą ceny obiektu.

  NOWOŚĆ!

  W biuletynie podno ceny 258 obiektów inżynieryjnych obliczone w poziomie III kwartału 2023r.
  W tym kwartale do biuletynu wprowadzono 1 nowy obiekt:

  - 2142-531 Przejście tunelowe pieszo-rowerowe przez nasyp kolejowy/drogowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych

   

  Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych

  cz. II - obiekty inżynieryjne - OPISY OBIEKTÓW

  WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 8. Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM 3 kw. 2023
  84,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM zawiera średnie krajowe ceny modernizacji (remontów): obiektów kubaturowych i inżynieryjnych, części funkcjonalnych obiektów kubaturowych, elementów scalonych obiektów. W wydawnictwie ujęte są także wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek całych obiektów i elementów scalonych obiektów.

  NOWOŚĆ!

  Do Biuletynu cen modernizacji i remontów BCM wprowadzono w trzecim kwartale 2023 roku nową pozycję w Dziale III. Wskaźniki cenowe na modernizację wybranych części obiektów kubaturowych - 3.1122.01 Remont części budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkanie, części wspólne).

  Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM - OPISY

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 9. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 3 kw. 2023
  95,00 zł

  WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 9

Ustaw kierunek malejący
na stronę