Biuletyny zagregowane

Zestaw składa się z wydawanych kwartalnie zeszytów, wydań uzupełniających w pdf oraz baz cenowych w formie elektronicznej:

 • Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO
  • cz. I - obiekty kubaturowe
  • cz. I a/uzupełnienie - pdf
  • cz. II - obiekty inżynieryjne
 • Klasyfikacji Obiektów - załącznika do BCO cz. I i II - pdf
 • Biuletynu cen modernizacji i remontów - BCM  
 • Wartość Kosztorysowa Inwestycji – WKI - zeszyt, on-line lub CD
 • Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) - on-line lub CD

Biuletyny zagregowane przeznaczone są do wycen na wysokim poziomie scalenia. Stosuje się je również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).

Wersje elektroniczne publikowane są w formie dwóch oddzielnych cenników:

 • Biuletyny zagregowane - BCO cz. I i II oraz BCM
 • Wartość kosztorysowa inwestycji - WKI

Z wersji elektronicznych Biuletynów (on-line lub CD) można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych. Bazy cenowe w formie elektronicznej licencjonowane są na jedno stanowisko komputerowe.

 

Biuletyny zagregowane ukazują się w trzecim miesiącu kwartału.

Produkty 9

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2024 on-line
  301,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2024 CD
  312,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 1 kw. 2024 on-line
  122,00 zł
  Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 1 kw. 2024 CD
  128,00 zł
  Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I 1 kw. 2024
  130,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. I Obiekty Kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych (budynków) oraz struktury tych cen.

   Karta obiektu składa się z:
  - części opisowej
  - tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
  - tablicy ze strukturą ceny obiektu

  W biuletynie podano ceny 118 obiektów kubaturowych oraz ceny 6 kompleksów obliczone w poziomie I kwartału 2024 r.

  NOWOŚĆ!

  Zmiany kosztów budowy obiektów- wykresy
  Od 1 kwartalu 2024 rozpoczynamy zamieszczanie wykresów przedstawiających zmiany kosztów budowy wybranych obiektów w dłuższych przedziałach czasu, niż te wynikające z danych prezentowanych w Tabeli cen. Jako parametr do określenia długości tych okresów przyjęliśmy orientacyjny cykl budowy określonych typów obiektów.

   

  Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych,

   cz. I - obiekty kubaturowe - OPISY OBIEKTÓW

  WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. SEKOCENBUD BCO cz. I a 1 kw. 2024 /Uzupełnienie
  35,00 zł

  Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I a – obiekty kubaturowe, zawiera ceny 35 obiektów, które do IV kwartału 2014 r. publikowane były w wydawnictwie BCO część I. Obiekty te wykonywane były w starszych technologiach, obecnie nie spełniających wymagań technicznych, ze względu na parametry izolacyjności zastosowanych tam materiałów i rozwiązań projektowych.
  Biuletyn sprzedawany jest w formie pliku PDF udostępnianego do pobrania

   

  BCO cz. I a/uzupełnienie - OPISY OBIEKTÓW

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II 1 kw. 2024
  125,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. II Obiekty Inżynieryjne zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych (budowli) oraz struktury tych cen.

   Karta obiektu składa się z: 
  - części opisowej, 
  - tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, części obiektu, elementów konstrukcyjnych i elementów rozliczeniowych),
  - tablicy ze strukturą ceny obiektu.

  W biuletynie podno ceny 260 obiektów inżynieryjnych obliczone w poziomie I kwartału 2024r.

  NOWOŚĆ!

  Zmiany kosztów budowy obiektów- wykresy
  Od 1 kwartalu 2024 rozpoczynamy zamieszczanie wykresów przedstawiających zmiany kosztów budowy wybranych obiektów w dłuższych przedziałach czasu, niż te wynikające z danych prezentowanych w Tabeli cen. Jako parametr do określenia długości tych okresów przyjęliśmy orientacyjny cykl budowy określonych typów obiektów.

   

  Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych

  cz. II - obiekty inżynieryjne - OPISY OBIEKTÓW

  WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 8. Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM 1 kw. 2024
  90,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM zawiera średnie krajowe ceny modernizacji (remontów): obiektów kubaturowych i inżynieryjnych, części funkcjonalnych obiektów kubaturowych, elementów scalonych obiektów. W wydawnictwie ujęte są także wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek całych obiektów i elementów scalonych obiektów.

   

  Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM - OPISY

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 9. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 1 kw. 2024
  106,00 zł

  WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

   

  NOWOŚĆ!

  Stawki wynagrodzeń EKSPERTÓW firm inżynieryjnych (NADZORY)

  Od 1 kwartału 2024 r. na mocy ustaleń wynikających z listu intencyjnego podpisanego przez ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW (ZOPI) oraz SEKOCENBUD Sp. z o.o., prezentujemy stawki wynagrodzeń Ekspertów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych form zatrudnienia, stosowane w firmach inżynieryjnych, które wzięły udział w ogólnopolskiej akcji zbierania danych zorganizowanej przez ZOPI. Przedstawione w Podgrupie 7.9 stawki wynagrodzeń stanowią całkowity koszt pracodawcy/zleceniodawcy w przeliczeniu na 1 dzień pracy (min.8 godz.).

  ERRATA WKI str.101

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 9

Ustaw kierunek malejący
na stronę