Biuletyny scalone

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Produkty 5

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 4 kw. 2023 on-line
  201,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 4 kw. 2023 CD
  205,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Biuletyn cen asortymentów robót BCA 4 kw. 2023
  77,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z niestandardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD 4 kw. 2023
  89,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 4 kw. 2023
  56,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych oraz robót tymczasowych dla potrzeb budowy.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 5

Ustaw kierunek malejący
na stronę