Biuletyny scalone

Zestaw składa się z trzech, kwartalnie wydawanych zeszytów oraz bazy cenowej w formie elektronicznej:

 • Biuletyn cen asortymentów robót BCA
 • Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD
 • Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP
 • Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) - on-line lub CD

Biuletyny cen robót scalonych mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Z wersji elektronicznej Biuletynów scalonych (on-line lub CD) można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych. Bazy cenowe w formie elektronicznej licencjonowane są na jedno stanowisko komputerowe.

Produkty 5

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 2 kw. 2024 on-line
  217,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 2 kw. 2024 CD
  226,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Biuletyn cen asortymentów robót BCA 2 kw. 2024
  81,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z niestandardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD 2 kw. 2024
  100,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 2 kw. 2024
  63,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych oraz robót tymczasowych dla potrzeb budowy.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 5

Ustaw kierunek malejący
na stronę