Wydawnictwo Błyskawica

BŁYSKAWICA jest miesięcznikiem, w którym publikowane są:

 • wybrane ceny czynników produkcji :
  • stawki robocizny kosztorysowej (netto i brutto dla sześciu rodzajów robót),
  • ceny materiałów (budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych),
  • ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego
 • wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych:
  • ceny robót inżynieryjnych,
  • ceny robót budowlanych,
  • ceny robót instalacyjnych,
  • ceny robót elektrycznych.
 • ceny jednostkowe obiektów:
  • kompleks - Dom jednorodzinny energooszczędny "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • Dom jednorodzinny energooszczędny "GARDA" wolno stojący bez podpiwniczenia, z pustaków SILKA.

Ceny materiałów publikowane są jako średnie krajowe ceny nabycia materiałów tj. łącznie z kosztami ich zakupu, a także jako średnie krajowe ceny zakupu materiałów, a więc bez kosztów zakupu.
Ceny pracy sprzętu uwzględniają koszty jednorazowe, obliczone na podstawie rynkowych cen usług. W cenach tych przyjęto przeciętne odległości przewozu sprzętu i najczęściej powtarzające się krotności jego „przerzutów” oraz koszty montażu i demontażu maszyn.

Wybrane ceny jednostkowe robót zostały skalkulowane na podstawie nakładów rzeczowych z katalogów (KNR, KNNR) oraz średnich krajowych stawek robocizny, cen nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz średnich krajowych narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku.

Błyskawica dostępna jest w wersji broszurowej oraz elektronicznej. Z wersji elektronicznej Błyskawicy (on-line lub CD) można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych. Bazy cenowe w formie elektronicznej licencjonowane są na jedno stanowisko komputerowe.

 

Błyskawica ukazuje się pod koniec miesiąca.

Produkty 3

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Błyskawica 05/2024 on-line
  35,00 zł

  Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu. Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu (KOMPLEKS)

   

  Produkt jest zabezpieczony elektronicznie

   

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Błyskawica 05/2024 CD
  36,00 zł

  Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu. Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu (KOMPLEKS)

   

  Produkt jest zabezpieczony elektronicznie

   

   

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Błyskawica 05/2024
  29,00 zł

  Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu. Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu (KOMPLEKS)

   

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 3

Ustaw kierunek malejący
na stronę