Blog

 1. Marzec 13, 2024

  Nowości w wydawnictwie WKI 1 kw 2024!

  Na początku bieżącego roku informowaliśmy o rozpoczęciu współpracy SEKOCENBUD i ZOPI w zakresie zbierania danych dotyczących kosztów wynagrodzeń ekspertów ponoszonych przez firmy nadzorowe w Polsce.

   

  Z efektów tej współpracy możecie korzystać już teraz.

  W najnowszym zeszycie wydawnictwa Wartość kosztorysowa inwestycji - WKI 1/2024

  w podgrupie 7.9 – opublikowane zostały Stawki wynagrodzeń EKSPERTÓW firm inżynieryjnych (NADZORY)

   

  Zgodnie z treścią podpisanego Listu Intencyjnego celem współpracy ZOPI i SEKOCENBUD jest upowszechnienie wiedzy o realnych kosztach wynagrodzeń EKSPERTÓW, co przyczyni się do wzmocnienia ich roli i pozycji na rynku pracy oraz zachęci młode kadry do wybierania kierunków kształcenia potrzebnych przy przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych, przemysłowych i kubaturowych, będących kołem zamachowym krajowej gospodarki.

   

  Wydawnictwo w wersji książkowej jest już dostępne w sprzedaży!

  Czytaj więcej
 2. Luty 09, 2024

  Legalne bazy cenowe

  Szanowni klienci!

  Przypominamy, że wszystkie nasze bazy cenowe objęte są umową licencyjną, której zapisów zobowiązany jest przestrzegać każdy użytkownik. Nie przestrzeganie zapisów umowy licencyjnej oznacza naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Tylko zakup baz cenowych u producenta lub autoryzowanych dystrybutorów naszych produktów daje 100% gwarancji legalności ich zakupu oraz otrzymania pełnowartościowego, opatrzonego odpowiednią licencją produktu.

   

  Listę naszych dystrybutorów znajdziecie na stronie sekocenbud.pl w zakładce SIEĆ SPRZEDAŻY.

   

   

  Czytaj więcej
 3. Styczeń 19, 2024

  Nowa wersja programów SEKO – 18.2

  W najnowszym wydaniu aktualizacji SeKo główny nacisk położyliśmy na zmiany dotyczące interfejsu użytkownika. Nie zabrakło jednak nowości w programie i bazie katalogowej.

  W jakich obszarach wersja SeKo 18.2 oferuje zmiany i nowości?

  • nowa wersja XbimXplorer
  • informacja o zastosowaniu narzutów lokalnych
  • dodatkowe informacje o bazie cenowej podczas importu
  • zawijanie wierszy w nazwach z zapisem w konfiguracji
  • optymalizacja wyboru cennika
  • centrowanie listy w wyszukiwaniu składników
  • optymalizacja rozmieszczenia elementów w oknach aplikacji
  • nowy katalog KNR-K 54

  Co dokładnie kryje się pod wymienionymi wyżej hasłami dowiecie się z opublikowanego na raportsekocenbud.pl materiału poświęconego nowej wersji SeKo.

  Zachęcamy do zapoznania i aktualizacji swojego programu do najnowszej wersji. Wszystko dostępne jest w naszym sklepie on-line.

  Czytaj więcej
 4. Grudzień 21, 2023

  Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych - BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

  W najnowszym wydaniu Biuletynu cen obiektów budowlanych cz. 2 – obiekty inżynieryjne wprowadzone zostały 2 nowe obiekty:

   

  2112-211 Droga zbiorcza „Z” jednojezdniowa z jednostronną ścieżką rowerową.

  2153-112 System nawadniania płyty boiska za pomocą zraszaczy.

   

  Charakterystykę oraz skrócone tabele cen nowych obiektów nasi eksperci zamieścili w najnowszym artykule w portalu raportsekocenbud.pl

   

  Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych - BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

   

  Zachęcamy do zapoznania z treścią artykułu, a pełną charakterystykę obiektów i tabele cen znajdziecie w wydawnictwie 4 kw 2023 r, które znajdziecie w naszym sklepie.

  Czytaj więcej
 5. Wrzesień 01, 2023

  Nowości w cennikach SEKOCENBUD w 3 kw 2023

  W 3 kwartale 2023 wprowadzone zostały istotne zmiany w wersjach elektronicznych cenników SEKOCENBUD.
  Dzięki temu od tego wydania cenników, klienci mogą korzystać z nazw materiałów i sprzętu w pełnej długości.
   
  Więcej informacji o wprowadzonych zmianach i tym jak one wpłyną na wygodę użytkowania możecie przeczytać w specjalnej publikacji na stronie raportsekocenbud.pl
   
  Czytaj więcej
 6. Lipiec 14, 2023

  Nowa wersja programów do kosztorysowania SeKo - 18.1

  Do sprzedaży trafiła już najnowsza wersja programów SeKo – 18.1.

  Seria SeKo to 4 nowoczesne programy umożliwiające klientom tworzenie kalkulacji z wykorzystaniem baz cenowych SEKOCENBUD.

  • SeKo PRIX-WKI to unikalne połączenie zaawansowanego programu kosztorysowego z aplikacją do wyceny wartości inwestycji. 
  • SeKo PRIX profesjonalny program do kosztorysowania pozwalający na tworzenie kosztorysów na każdym etapie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Seko SMART łączy przystępną cenę z ilością funkcji w pełni wystarczającą do sprawnego kosztorysowania. Polecany również dla początkujących kosztorysantów.
  • SeKo WKI do obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) oraz Planowanych Kosztów Prac Projektowych i Robót Budowlanych

   

  W bieżącym wydaniu położony został szczególny nacisk na zmiany dotyczące interfejsu użytkownika:

  • możliwość jednoczesnej zmiany wielu składników zestawienia
  • skalowanie praktycznie wszystkich elementów programu
  • możliwość wprowadzenia ilości robót mniejszych od zera
  • poprawa i optymalizacja działania zmiany poziomu agregacji
  • poprawne wyświetlanie narzutów z nowych i starych cenników (sprzed zmiany kodowania symboli klasyfikacyjnych narzutów)

  W najnowszej wersji SeKo poszerzona została również baza katalogowa o katalog KNR-K 52 Montaż systemów fotowoltaicznych.

  Przypominamy, że programy SeKo jako jedyne na rynku gwarantują pełną kompatybilność z cennikami SEKO

  Czytaj więcej
 7. Luty 21, 2023

  NOWOŚCI w cennikach RMS 1 kw 2023

  Zespół ekspertów SEKOCENBUD dokłada wszelkich starań, aby naszym wydawnictwom towarzyszył ciągły rozwój. Zarówno na poziomie zakresu publikowanych cen jak i przystępności korzystania z nich. Zawsze pochylamy się nad uwagami naszych użytkowników, aby eliminować niedogodności i tworzyć przyjazne użytkownikom wydawnictwa. 

  W 1 kwartale 2023 roku wprowadziliśmy nastepujące zmiany:

  • nowa klasyfikacja stawek robocizny
  • nowa klasyfikacja narzutów (Kp, Kz i Z)
  • zmieniony układ prezentacji materiałów w części producenckiej
  • zmiana w oznaczeniach cen sprzętu

  Wprowadzone zmiany nie wiązały się z modyfikacjami w strukturze baz danych, w związku z czym nie powinno być problemu z importem cenników do programów kosztorysowych. Gdyby jednak takie problemy się pojawiły zachęcamy do korzystania z cenników poprzez przeglądarkę baz cenowych. 

  Przypominamy również, że jesteśmy wydawcą programów z serii SeKo (PRIX, SMART, PRIX-WKI i WKI), które jako jedyne na rynku są w pełni kompatybilne z cennikami SEKOCENBUD.

  Szerzej o nowościach i zmianach w wydawnictwach, zarówno w wersji broszurowej jak i elektronicznej możecie przeczytać w portalu raportsekocenbud.pl

  Czytaj więcej
 8. Grudzień 22, 2022

  Rynek materiałów budowlanych - podsumowanie roku 2022

  O tym co działo się na rynku materiałów budowlanych w 2022 roku... O dynamice zmian cen i ich przyczynach, a także o wynikających z tego konsekwencjach przeczytacie w nowym artykule w portalu raportsekocenbud.pl

  Zapraszamy do zapoznania z materiałem podsumowującym rynek materiałów budowlanych w kończącym się 2022 roku.

  Czytaj więcej