Biuletyny cen robót

Zestaw składa się z pięciu, kwartalnie wydawanych zeszytów oraz bazy cenowej w formie elektronicznej:

 • Biuletyn cen robót ziemnych-inżynieryjnych - BRZ
 • Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych - BRB
 • Biuletyn cen robót instalacyjnych - BRI
 • Biuletyn cen robót elektrycznych - BRE
 • Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych - BRR
 • Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) - on-line lub CD

Biuletyny cen robót zawierają jednostkowe ceny robót, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe.

Biuletyny cen robót mogą być wykorzystywane do sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowania wartości obiektów (rzeczoznawcy majątkowi) w podejściu kosztowym, w zakresie robót ujętych w biuletynie, analizy i porównania cen jednostkowych, kalkulowanych przez wykonawców robót, z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju, waloryzacji cen robót.

Z wersji elektronicznej Biuletynów cen robót (on-line lub CD) można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych. Bazy cenowe w formie elektronicznej licencjonowane są na jedno stanowisko komputerowe.

Produkty 7

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 2 kw. 2024 on-line
  283,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2024 CD
  294,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 2 kw. 2024
  66,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 2 kw. 2024
  77,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 2 kw. 2024
  66,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 2 kw. 2024
  66,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyn cen robót remontowo - budowlanych oraz zabytkowych BRR 2 kw. 2024
  78,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 7

Ustaw kierunek malejący
na stronę