Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Produkty 7

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 4 kw. 2023 on-line
  262,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 4 kw. 2023 CD
  267,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 4 kw. 2023
  59,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 4 kw. 2023
  69,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 4 kw. 2023
  59,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 4 kw. 2023
  59,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyn cen robót remontowo - budowlanych oraz zabytkowych BRR 4 kw. 2023
  72,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 7

Ustaw kierunek malejący
na stronę