Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Produkty 7

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 4 kw. 2022 on-line
  243,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 4 kw. 2022 CD
  243,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 4 kw. 2022
  53,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 2180 pozycji w tym:
  Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 131 pozycji
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inzynierii lądowej i wodnej - 2049 pozycji.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 4 kw. 2022
  62,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4196 pozycje w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 2270 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 426 pozycji,
  Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1500 pozycji.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 4 kw. 2022
  53,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4271 pozycje w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1516 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2755 pozycji.

   NOWOŚĆ !

  W tym kwartale biuletyn poszerzono o 11 nowych pozycji z cenami następujących robót:

  - montaż kanałów z rur polimerobetonowych kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową- w dziale 2.4.210.03 (na podstawie KNNR 4 1326),
  - wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych oraz technologii mikrotunelingu dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych- w dziale 2.4.500.00
  (na podstawie KNR-0 9-08).

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 4 kw. 2022
  53,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3598 pozycje w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1174 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2424 pozycje.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyn cen robót remontowo - budowlanych oraz zabytkowych BRR 4 kw. 2022
  64,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3393 pozycje w tym:
  Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 127 pozycji,
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 1599 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 157 pozycji,
  Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1510 pozycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 7

Ustaw kierunek malejący
na stronę