Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych to zestawienie wymagań technicznych, koniecznych do określenia standardu i jakości ich wykonania oraz oceny ich prawidłowości. Zawierają także technologie wykonania, warunki badania, kontroli i odbiorów jakościowych i ilościowych oraz inne warunki techniczne, w tym np. normatywy, akty prawne i instrukcje.

Konieczność stosowania specyfikacji technicznych wynika m. in. z ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Specyfikacje wydawane są w wersji elektronicznej. Korzystanie z wersji elektronicznych, ujętych w systemie SeKo SPEC wymaga posiadania edytora, pozwalającego na dokonywanie zmian i uzupełnień oraz wydruk gotowych specyfikacji. Edytor dołączony jest do zestawów specyfikacji w wersji elektronicznej.

 

1 element

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. SEKO SPEC Specyfikacje Techniczne - Zest. 1-41 / CD
  1 353,00 zł

  Zestaw Standardowych Specyfikacji Technicznych - Roboty Ogólnobudowlane i Sanitarne

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

1 element

Ustaw kierunek malejący
na stronę