Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne

Zestaw składa się z dwóch kwartalnie wydawanych zeszytów:

 • Biuletynu cen regionalnych w budownictwie – BCR
 • Zagregowanych wskaźników waloryzacyjno-prognostycznych – ZWW

BCR zawiera obszerną informację o zróżnicowaniu regionalnym cen. Składają się na nią średnie regionalne ceny wybranych, powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych; stawki robocizny oraz narzuty Kp, Kz i Z; ceny jednostkowe najczęściej wykonywanych robót oraz ceny jednostkowe najczęściej realizowanych obiektów. Układ regionów odpowiada aktualnemu podziałowi administracyjnemu kraju.

Wydawnictwo ZWW zawiera prognozy oraz wskaźniki długookresowych zmian cen (nawet do kilkunastu lat wstecz).

Podstawowym celem wydawnictwa jest umożliwienie uczestnikom procesów inwestycyjnych dokonywania przeszacowań i przeceny robót oraz obiektów budowlanych, a w szczególności:

 • przeceny wartości robót lub obiektów z powodu zmian cen czynników produkcji w przypadkach, w których opracowywanie szczegółowych kosztorysów w różnych poziomach cen jest niemożliwe, niecelowe lub zbyt pracochłonne
 • przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych realizowanych w długich cyklach inwestycyjnych,
 • waloryzacji wartości kontraktów na wykonanie robót i obiektów budowlanych w związku ze zmianami cen, waloryzacji wartości istniejących obiektów budowlanych

Jest to nieocenione narzędzie do waloryzacji kontraktów oraz przeceny i przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych.

Od 4 kwartału 2021 zakres prognoz publikowanych w biuletynie ZWW dotyczy 1 roku.

 

Biuletyny ukazują się w trzecim miesiącu kwartału.

Produkty 2

Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR 1 kw. 2024
  85,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR zawiera wybrane ceny czynników produkcji budowlanej, wybrane ceny robót w ujęciu branżowym oraz wybrane ceny obiektów budowlanych, w przekroju poszczególnych województw.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW 1 kw. 2024
  110,00 zł

  Wydawnictwo Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW zawiera informacje o długookresowych zmianach cen czynników produkcji, obiektów budowlanych oraz produkcji budowlano – montażowej a także krótkookresowe i długookresowe prognozy zmian cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu i grup obiektów budowlanych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 2

Ustaw kierunek malejący
na stronę