Zespół ekspertów SEKOCENBUD dokłada wszelkich starań, aby naszym wydawnictwom towarzyszył ciągły rozwój. Zarówno na poziomie zakresu publikowanych cen jak i przystępności korzystania z nich. Zawsze pochylamy się nad uwagami naszych użytkowników, aby eliminować niedogodności i tworzyć przyjazne użytkownikom wydawnictwa. 

W 1 kwartale 2023 roku wprowadziliśmy nastepujące zmiany:

  • nowa klasyfikacja stawek robocizny
  • nowa klasyfikacja narzutów (Kp, Kz i Z)
  • zmieniony układ prezentacji materiałów w części producenckiej
  • zmiana w oznaczeniach cen sprzętu

Wprowadzone zmiany nie wiązały się z modyfikacjami w strukturze baz danych, w związku z czym nie powinno być problemu z importem cenników do programów kosztorysowych. Gdyby jednak takie problemy się pojawiły zachęcamy do korzystania z cenników poprzez przeglądarkę baz cenowych. 

Przypominamy również, że jesteśmy wydawcą programów z serii SeKo (PRIX, SMART, PRIX-WKI i WKI), które jako jedyne na rynku są w pełni kompatybilne z cennikami SEKOCENBUD.

Szerzej o nowościach i zmianach w wydawnictwach, zarówno w wersji broszurowej jak i elektronicznej możecie przeczytać w portalu raportsekocenbud.pl

Czytaj więcej