W najnowszym wydaniu Biuletynu cen obiektów budowlanych cz. 2 – obiekty inżynieryjne wprowadzone zostały 2 nowe obiekty:

 

2112-211 Droga zbiorcza „Z” jednojezdniowa z jednostronną ścieżką rowerową.

2153-112 System nawadniania płyty boiska za pomocą zraszaczy.

 

Charakterystykę oraz skrócone tabele cen nowych obiektów nasi eksperci zamieścili w najnowszym artykule w portalu raportsekocenbud.pl

 

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych - BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

 

Zachęcamy do zapoznania z treścią artykułu, a pełną charakterystykę obiektów i tabele cen znajdziecie w wydawnictwie 4 kw 2023 r, które znajdziecie w naszym sklepie.

Czytaj więcej