Na początku bieżącego roku informowaliśmy o rozpoczęciu współpracy SEKOCENBUD i ZOPI w zakresie zbierania danych dotyczących kosztów wynagrodzeń ekspertów ponoszonych przez firmy nadzorowe w Polsce.

 

Z efektów tej współpracy możecie korzystać już teraz.

W najnowszym zeszycie wydawnictwa Wartość kosztorysowa inwestycji - WKI 1/2024

w podgrupie 7.9 – opublikowane zostały Stawki wynagrodzeń EKSPERTÓW firm inżynieryjnych (NADZORY)

 

Zgodnie z treścią podpisanego Listu Intencyjnego celem współpracy ZOPI i SEKOCENBUD jest upowszechnienie wiedzy o realnych kosztach wynagrodzeń EKSPERTÓW, co przyczyni się do wzmocnienia ich roli i pozycji na rynku pracy oraz zachęci młode kadry do wybierania kierunków kształcenia potrzebnych przy przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych, przemysłowych i kubaturowych, będących kołem zamachowym krajowej gospodarki.

 

Wydawnictwo w wersji książkowej jest już dostępne w sprzedaży!

Czytaj więcej