1 kw. 2022

Produkty 1-20 z 37

Strona
Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 1 kw. 2022 on-line
  297,00 zł
  Zestaw Informacji kwartalnych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 1 kw. 2022 CD
  297,00 zł

  Zestaw Informacji kwartalnych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI 1 kw. 2022
  67,00 zł
  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  NOWOŚĆ!

  W I kw. 2022 r. dział A zawiera 3 219 pozycji materiałowych.

  W dziale B publikujemy ceny 1 035 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.
  W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:

  - ORAS OLESNO Sp. z o.o. (ORA) - Baterie umywalkowe

  - WILO Polska Sp. z o.o. Lesznowola (WIL) - Pompy obiegowe, pojedyncze Stratos Maxo, PN 6/10.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 1 kw. 2022
  67,00 zł
  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  W I kw. 2022 r. dział A zawiera 3 152 pozycje materiałowe.

  W dziale B publikujemy ceny 575 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2022 on-line
  231,00 zł

  Zestaw Biuletynów cen robót.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2022 CD
  231,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 1 kw. 2022
  48,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 2180 pozycji w tym:
  Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 131 pozycji
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inzynierii lądowej i wodnej - 2049 pozycji.

  NOWOŚĆ:

  W tym kwartale biuletyn poszerzono o 2 nowe pozycje z cenami następujących robót:
  - zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4 m z zagęszczeniem ubijakami stopowymi

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 8. Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 1 kw. 2022
  56,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4290 pozycji w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 2369 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 426 pozycji,
  Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1495 pozycji.

  NOWOŚĆ !

  W tym kwartale biuletyn poszerzono o 9 nowych pozycji z cenami następujących robót:

  - montaż okien i drzwi balkonowych drewnianych, jednoramowych, o wspł. przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1, wykończenie lazur akrylowy różne kolory.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 9. Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 1 kw. 2022
  48,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4247 pozycje w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1512 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2735 pozycji.

   NOWOŚĆ !

  W tym kwartale biuletyn poszerzono o 20 nowych pozycji z cenami następujących robót:

  - montaż rurociągów i kolan ze stali węglowej , zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 10. Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 1 kw. 2022
  48,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3604 pozycje w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1176 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2428 pozycje.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 11. Biuletyn cen robót remontowo - budowlanych oraz zabytkowych BRR 1 kw. 2022
  58,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3403 pozycje w tym:
  Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 127 pozycji,
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 1609 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 157 pozycji,
  Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1510 pozycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 12. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2022 on-line
  177,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 13. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2022 CD
  177,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 14. Biuletyn cen asortymentów robót BCA 1 kw. 2022
  63,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny robót scalonych obejmują:
  - 602 pozycje asortymentów robót ogólnobudowlanych,
  - 134 pozycje asortymentów robót elektrycznych,
  - 48 pozycji asortymentów robót instalacyjnych,
  - 55 pozycji asortymentów robót inżynieryjnych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 15. Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD 1 kw. 2022
  76,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

  NOWOŚĆ (nowe roboty):

  Odwodnienie korpusu drogowego

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 16. Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 1 kw. 2022
  45,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych oraz robót tymczasowych dla potrzeb budowy.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 17. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2022 on-line
  246,00 zł

  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 18. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 1 kw. 2022 on-line
  105,00 zł
  Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 19. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2022 CD
  246,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 20. Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 1 kw. 2022 CD
  105,00 zł
  Wydawnictwo Wartość kosztorysowa Inwestycji WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 1-20 z 37

Strona
Ustaw kierunek malejący
na stronę