3 kw. 2022

Produkty 1-20 z 41

Strona
Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 3 kw. 2022 on-line
  312,00 zł
  Zestaw Informacji kwartalnych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 3 kw. 2022 CD
  312,00 zł

  Zestaw Informacji kwartalnych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB 3 kw. 2022
  80,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

   

  W III kw. 2022 r. dział A zawiera 2 112 pozycji materiałowych.

  W dziale B publikujemy ceny 1 600 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

  ERRATA str.16

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI 3 kw. 2022
  74,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  NOWOŚĆ!

  W III kw. 2022 r. dział A zawiera 3 224 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został został powiększony o materiały w pogrupie:

  634 Rury trzonowe karbowane i rury teleskopowe z pokrywą pełną i z wpustem do studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego.

  W dziale B publikujemy ceny 1 024 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 3 kw. 2022
  74,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  W III kw. 2022 r. dział A zawiera 3 146 pozycji materiałowych.

  W dziale B publikujemy ceny 559 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS 3 kw. 2022
  80,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.
   

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 3 kw. 2022 on-line
  243,00 zł

  Zestaw Biuletynów cen robót.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 8. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 3 kw. 2022 CD
  243,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 9. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 3 kw. 2022
  53,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 2180 pozycji w tym:
  Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 131 pozycji
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inzynierii lądowej i wodnej - 2049 pozycji.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 10. Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 3 kw. 2022
  62,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4196 pozycje w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 2270 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 426 pozycji,
  Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1500 pozycji.

  NOWOŚĆ !

  W tym kwartale biuletyn poszerzono o 1 pozycję z cenami następujących robót:

  - podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C12/15- w dziale 2.5.117.00.1( na podstawie KNNR 2).

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 11. Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 3 kw. 2022
  53,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4263 pozycje w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1508 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2755 pozycji.

   NOWOŚĆ !

  W tym kwartale biuletyn poszerzono o 9 nowych pozycji z cenami następujących robót:

  - montaż kształtek (trójników) PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk- w dziale 2.4.110.04.1
  - montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, wodociągowych- w dziale 2.4.120.04.1( na podstawie KNR-0-SEK 9-22)

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 12. Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 3 kw. 2022
  53,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3603 pozycje w tym:
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1176 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2427 pozycje.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 13. Biuletyn cen robót remontowo - budowlanych oraz zabytkowych BRR 3 kw. 2022
  64,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3393 pozycje w tym:
  Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 127 pozycji,
  Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 1599 pozycji,
  Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 157 pozycji,
  Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1510 pozycji.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 14. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 3 kw. 2022 on-line
  186,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 15. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 3 kw. 2022 CD
  186,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 16. Biuletyn cen asortymentów robót BCA 3 kw. 2022
  69,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

  Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny robót scalonych obejmują:
  - 602 pozycje asortymentów robót ogólnobudowlanych,
  - 134 pozycje asortymentów robót elektrycznych,
  - 48 pozycji asortymentów robót instalacyjnych,
  - 55 pozycji asortymentów robót inżynieryjnych.

  NOWOŚĆ!

  W tym kwartale do biuletynu wprowadzono 4 nowe pozycje z cenami jednostkowymi:

  -betonowanie schodów i drobnych elementów betonowych lub żelbetowych betonem C20/25 i C25/30/grupa 16/.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 17. Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD 3 kw. 2022
  84,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 18. Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 3 kw. 2022
  50,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych oraz robót tymczasowych dla potrzeb budowy.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 19. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 3 kw. 2022 on-line
  258,00 zł

  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 20. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 3 kw. 2022 CD
  258,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 1-20 z 41

Strona
Ustaw kierunek malejący
na stronę