3 kw. 2023

Produkty 1-20 z 41

Strona
Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 3 kw. 2023 on-line
  337,00 zł
  Zestaw Informacji kwartalnych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 3 kw. 2023 CD
  343,00 zł

  Zestaw Informacji kwartalnych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB 3 kw. 2023
  85,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

   NOWOŚĆ

  W III kw. 2023 r. dział A zawiera 2 108 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o materiał w podgrupie:

  -230 Samoprzylepne membrany izolacyjne Ceresit BT 21.

  W dziale B publikujemy ceny 1 593 materiały budowlane wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.
  W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:

  - Lindab Sp. z o.o. Ożarów Maz. (LIN) Blachy stalowe powlekane profilowe, dachówkowe,
  - Przedsiębiorstwo Przerobu Granitu Strzegom (Kopalnia Strzegom) (PGS) Wyroby z granitu i bazaltu: kruszywa, płyty kamienne, oporniki, kostka.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI 3 kw. 2023
  83,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  NOWOŚĆ!

  W III kw. 2023 r. dział A zawiera 3 249 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został został powiększony o materiały w pogrupie:

  -652 Dysze dalekiego zasięgu aluminiowe, pokryte farbą proszkową.

  W dziale B publikujemy ceny 839 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.


  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 3 kw. 2023
  83,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  W III kw. 2023 r. dział A zawiera 3 134 pozycje materiałowe.

  W dziale B publikujemy ceny 609 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS 3 kw. 2023
  90,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.
    

  Część III, Dział D:

  Od 1 kwartału 2023r. zmieniony został zakres i forma publikacji kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego.

  Prezentujemy dwa warianty transportu jednostek sprzętowych (przejazd lub przewóz) na plac budowy.

  Dla sprzętu budowlanego, który nie ma możliwości przejazdu z bazy sprzętowej na plac budowy z wykorzystaniem napędu własnego wprowadziliśmy, zróżnicowane w zależności od wagi przewożonego sprzętu, pozycje podstawowe za pierwsze 5 km przewozu oraz dodatki za każdy następny 1 km. Koszty przewozu jednostek sprzętowych obejmują powrót zestawu transportowego do bazy sprzętowej.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 3 kw. 2023 on-line
  262,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 8. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 3 kw. 2023 CD
  267,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 9. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 3 kw. 2023
  59,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 10. Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 3 kw. 2023
  69,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 11. Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 3 kw. 2023
  59,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 12. Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 3 kw. 2023
  59,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 13. Biuletyn cen robót remontowo - budowlanych oraz zabytkowych BRR 3 kw. 2023
  72,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 14. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 3 kw. 2023 on-line
  201,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 15. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 3 kw. 2023 CD
  205,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 16. Biuletyn cen asortymentów robót BCA 3 kw. 2023
  77,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z niestandardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 17. Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD 3 kw. 2023
  89,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 18. Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 3 kw. 2023
  56,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych oraz robót tymczasowych dla potrzeb budowy.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 19. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 3 kw. 2023 on-line
  279,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 20. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 3 kw. 2023 CD
  284,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 1-20 z 41

Strona
Ustaw kierunek malejący
na stronę