1 kw. 2024

Produkty 1-20 z 37

Strona
Ustaw kierunek malejący
na stronę
 1. Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 1 kw. 2024 on-line
  364,00 zł
  Zestaw Informacji kwartalnych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 2. Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET) 1 kw. 2024 CD
  377,00 zł

  Zestaw Informacji kwartalnych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 3. Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB 1 kw. 2024
  95,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  NOWOSĆ!

  W I kw. 2024 r. dział A zawiera 2 122 pozycji materiałowych.

  - 262 Łaty i deski z drewna iglastego konstrukcyjnego bezklasowe strugane; bale, łaty i deski z drewna konstrukcyjnego kl. C24,
  - 264 Łaty z drewna iglastego konstrukcyjnego, bezklasowe, strugane, impregnowane; deski z drewna konstrukcyjnego impregnowane, kl. C24.

  W dziale B publikujemy ceny 1 550 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

  - Fakro Sp. z o.o. Nowy Sącz (FAK) Kołnierze uszczelniające okna dachowe, do pokryć falistych i płaskich, okna dachowe obrotowe drewniane, okna dachowe obrotowe z PCV, pakiet szybowy energooszczędny.


  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 4. Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI 1 kw. 2024
  93,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  NOWOŚĆ!

  W I kw. 2024 r. dział A zawiera 3 259 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został został powiększony o materiały w pogrupie:

  - 5703102  Zawór zwrotny antyskażeniowy, na przyłącze węża (izolator przepływów) typ HA 216

  W dziale B publikujemy ceny 835 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

  - TEKA POLSKA Sp. z o.o. (TEK) Okap kuchenny przyścienny DOS 60.2, zlewozmywak ze stali nierdzewnej STYLO, zlewozmywaki z tegranitu STONE.

  ERRATA IMI str.25

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 5. Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 1 kw. 2024
  93,00 zł

  Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

  W I kw. 2024 r. dział A zawiera 3 132 pozycje materiałowe.

  W dziale B publikujemy ceny 596 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 6. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2024 on-line
  283,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 7. Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2024 CD
  294,00 zł
  Zestaw Biuletynów cen robót.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 8. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 1 kw. 2024
  66,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 9. Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB 1 kw. 2024
  77,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 10. Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI 1 kw. 2024
  66,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 11. Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 1 kw. 2024
  66,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 12. Biuletyn cen robót remontowo - budowlanych oraz zabytkowych BRR 1 kw. 2024
  78,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 13. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2024 on-line
  217,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 14. Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2024 CD
  226,00 zł
  Zestaw Biuletyny scalone.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 15. Biuletyn cen asortymentów robót BCA 1 kw. 2024
  81,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z niestandardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 16. Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD 1 kw. 2024
  100,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 17. Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 1 kw. 2024
  63,00 zł
  Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych oraz robót tymczasowych dla potrzeb budowy.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 18. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2024 on-line
  301,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych. Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 19. Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2024 CD
  312,00 zł
  Zestaw Biuletynów zagregowanych.

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj
 20. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I 1 kw. 2024
  130,00 zł

  Wydawnictwo Biuletyn cen obiektów BCO cz. I Obiekty Kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych (budynków) oraz struktury tych cen.

   Karta obiektu składa się z:
  - części opisowej
  - tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
  - tablicy ze strukturą ceny obiektu

  W biuletynie podano ceny 118 obiektów kubaturowych oraz ceny 6 kompleksów obliczone w poziomie I kwartału 2024 r.

  NOWOŚĆ!

  Zmiany kosztów budowy obiektów- wykresy
  Od 1 kwartalu 2024 rozpoczynamy zamieszczanie wykresów przedstawiających zmiany kosztów budowy wybranych obiektów w dłuższych przedziałach czasu, niż te wynikające z danych prezentowanych w Tabeli cen. Jako parametr do określenia długości tych okresów przyjęliśmy orientacyjny cykl budowy określonych typów obiektów.

   

  Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych,

   cz. I - obiekty kubaturowe - OPISY OBIEKTÓW

  WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)

   

  Dowiedz się więcej
  -
  +
  Porównaj

Produkty 1-20 z 37

Strona
Ustaw kierunek malejący
na stronę