O tym co działo się na rynku materiałów budowlanych w 2022 roku... O dynamice zmian cen i ich przyczynach, a także o wynikających z tego konsekwencjach przeczytacie w nowym artykule w portalu raportsekocenbud.pl

Zapraszamy do zapoznania z materiałem podsumowującym rynek materiałów budowlanych w kończącym się 2022 roku.